سیستم تانک های تاخیری بخش پزشکی هسته ای بیمارستان کوثر

مسئول فیزیک بهداشت بخش پزشکی هسته‌ای در گفتگو با روابط عمومی بیمارستان کوثر گفت: عملیاتی که در مجموعه تانک های تاخیری بخش ید درمانی این بیمارستان که مطابق با تاییدیه های سازمان انرژی اتمی می باشد در دو مرحله اجرا گردیده است که مرحله اول 20 متر مکعب که در حال حاضر در مدار می باشدو در مرحله دوم مطابق با تاییدیه های سازمان انرژی اتمی مقرر گردید ،مقدار 80 متر مکعب دیگر  که شامل 4 تانک 20 متر مکعبی می باشد (محل نشان داده شده در فیلم) هنوز عملیاتی نیست و در مرحله  راه اندازی نهایی می باشد ، آب نشان داده شده در فیلم برای تست این تانک ها می باشد که آب تمیز شهری می باشد و فاضلاب نمی باشد. لازم به ذکر است این مجموعه تانک های تاخیری ید درمانی جدید شامل  2 پمپ، 8 عدد شیر برقی و سنسور های سطح سنج مایع می باشد که در مرحله اجرا سنسور های سطح سنج ، نیاز بوده آب تمیز داخل تانک ها(که جهت تست نشتی تانک ها به مدت یک هفته قرار گرفته است ) خالی گردد. این سیستم پس ازراه اندازی با ماندگاری مایع رادیو اکتیو به مدت بیش از  3 ماه(واپاشی کامل رادیو اکتیو ید-131) به صورت اتوماتیک به  فاضلاب شهری منتقل می گردد.فیلم گرفته شده که در حال تخلیه آب تمیز داخل تانک ها   گرفته شده است، به دلیل عدم اطلاع فرد فیلم گیرنده اعلام گردیده است که فاضلاب بیمارستانی میباشد که خلاف واقعیت است. مجموعه 80 مترمکعبی تانک تاخیری ید درمانی این بخش  هنوز راه اندازی نگردیده است ،در مرحله تکمیل سنسور های سطح سنج مایع می باشد و این تانک هاپس از راه اندازی کامل و ماندگاری لازم  به صورت اتوماتیک به فاضلاب شهری منتقل می گردد.

 

                                                        

رای شما به این مطلب چیست؟

+1