پیام تقدیر معاونت فرهنگی از مسئول بخش NICU

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر سرکار خانم دکتر زهره یوسفی معاونت فرهنگی بیمارستان کوثر در پیامی از تلاش های سرکار خانم حنیف پور مسئول بخش NICU بیمارستان تقدیر و تشکر نمود.

متن پیام به شرح زیر می باشد:

سپاس ويژه از سركارخانم حنيف پور سرپرستار محترم بخش نوزادان وهمكاران ارجمندشان در بخش نوزادان بيمارستان كوثر شيراز كه هميشه دلسوزانه و مسيوليت پذير و پرتلاش در خدمت و كنار نوزادان و اين روزهاي سخت و بحراني آنان هستند هر نوزاد كه تولد مي شود مي تواند شعور وآگاهي جهان را گامي مثبت دگرگون كند آن زمان كه باگريه ي آغازين قدم به تغيير مي گذارد تا زندگي كند.


معاونت فرهنگي -روابط عمومي بيمارستان كوثر بنياد قلب فارس/آبانماه ١٤٠٠

رای شما به این مطلب چیست؟

+2