گرامیداشت روز مهندس در بیمارستان کوثر شیراز

به مناسبت روز مهندس مدیر عامل بنیاد قلب فارس ، ریاست و مدیران بیمارستان کوثر در پیامی این روز را به تمامی مهندسان شاغل در بیمارستان کوثر را تبریک گفتند.

متن پیام ها به شرح زیر می باشد:

رهبران موفق هیچ گاه دست از آموختن بر نمی دارند.
فرایند آموختن هرگز تمام نمی شود و پیوسته آموختن پیامد چیرگی بر خویشتن و پشتکار است

به نام خداوندجان وخرد
بالاترين سطح عملکرد مخصوص آدم‌هایی است که متمرکز، خلاق، و فکور هستند، کسانی که می‌دانند هر مشکل را بايدیک فرصت ببینندوگام برميدارند باتمام مشكلات وسختيها وبراي خدمت به خلق از هيچ كوششي فروگذاري نمي كنند.
وشايسته است كه اززحمات تك تك مهندسين عزيز خانواده بزرگ كوثر مراتب سپاس وقدرداني بعمل آيد. پنجم اسفند ماه وروز مهندس فرصت مغتنمي براي تشكر اززحمات وتلاشهاي پيگيروارزشمندآنها.
اين روز برتمام مهندسين عزيزودلسوزوتلاشگرگرامي باد برايتان سلامتي وتندرستي و توفيق روز افزون در راه خدمت به خلق را از خداوند خواستاريم.

دكتر محمود تابنده

مدیرعامل بنیاد قلب فارس

 

به نام باور پاكيزه جانان

شكوفايي تمدن بشربرايند ايده هاي تلاشگروخلاقي است كه با تكيه بر علم ودانش رقم مي خورد راز يك زندگي زيبا گام برداشتن براي خدا واعتمادبه اودر مسير خدمت به خلق است پنجم اسفند ماه روز بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسي وروز مهندس فرصت مغتنمي است كه ضمن تبريك اين روز ،اززحمات بيدريغ ودلسوزانه ي يكايك مهندسين بيمارستان كوثر تشكر و قدرداني شود.

ازخداوند منان برايتان سلامتي و توفيق روزافزون را خواستارم.


دكترسید احمد راكعي

ریاست بیمارستان کوثر

 

نگاه به جهان هستي از زاويه ي علت ومعلول و منطق ونظم تنها يك نگاه متفاوت مهندسي است كه جهان رابراساس دانش وعلم وديدگاه خود به سمت تغييرمي بردوسختيها ومشقتهارا دراين مسير مي پذيردپنجم اسفند ماه روز بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسي وروز مهندس فرصت مغتنمي است كه ضمن تبريك اين روز ،اززحمات بيدريغ مهندسين عزيز وهمكاردراين مجموعه وتغييرو تحولات چشمگيروواضحي كه با تكيه بر علم ودانش انهاونظارت ومديريت كارامدآنهادرتمام زمينه هاي مختلف صورت پذيرفته سپاس وقدرداني شود وبي شك تلاشهاي مستمر وپيگير انها در پيشبرد اهداف خانواده ي بزرگ كوثر پرواضح وشايسته ي تقدير بسياراست برايشان ارزوي سلامتي وتوفيق روزافزون دارم.


دكترزهره يوسفي

معاونت فرهنگی بیمارستان کوثررای شما به این مطلب چیست؟

0