پیام تبریک معاونت فرهنگی به مناسبت روز منابع انسانی

بهترين راه براي ساختن سازماني كه برازنده اينده باشدساختن سازماني است كه شايسته انسان باشد.
اندیشمندان مدیریت منابع انسانی بر این باورند که جوامع و سازمان های پیشرو در هزاره ی جدید، تنها از طریق به کارگیری الگوهای پیشرفته توسعه نیروی انسانی، یادگیری سازمانی و راهبردهای توسعه و بالندگی قابلیت های کارکنان، می توانند پاسخگوی نیازهای جامعه آن هم با سرعت و انعطاف بیشتری باشند.
توسعه منابع انسانی یکی از مهم ترین اهداف راهبردی سازمان های پیشرو عصر کنونی است که به منظور ارتقای سطح دانش، مهارت، تجربه و کیفیت، افزایش راندمان سرمایه های سازمان و حتی تغییر ویژگی های فردی کارکنان، شکل گرفته است.
بيمارستان كوثر بنياد قلب فارس با داشتن مديريت خوب و كارآمد و پرتلاش منابع انساني (جناب آقاي درعلي ) و همكاران محترمشون در اين واحد (جناب آقای فتحی، سركار خانم رياستی، سركار خانم صادقي و سركارخانم عزيزپورو...)با تلاشهای پيگير و شبانه روزی گامهای بسيار زيرساختي و استواري جهت داشتن سازمانی درخور و شايسته ی انساني داشته اند وبخصوص در سال گذشته ما شاهد تغييرات پرواضح از هر لحاظ بوده ايم چه در زمينه ي روشهاي بنيادي و صحيح رفتاري و انگيزشي و استخدامي و آموزشي واعتباربخشي و به خصوص شفاف سازي امور قراردادها و استخدام و پركيسها و مرخصي و تايمكسها و .....كارها و تلاشهاي چشمگيري داشته اند و بي شك اين نشان از علم و دانش و تجربه ي توأمان مسئول و همكاران تلاشگر و دلسوز اين واحد مي باشد به سهم خودم از كليه ي همكاران اين واحد نهايت سپاس وقدرداني را دارم و برايشان ارزوي سلامتي و توفيق روزافزون دارم.


دكتر زهره يوسفي
٢٥فروردين ١٤٠١

رای شما به این مطلب چیست؟

+1