پیشتاز در اعتمادسازی متخصص در برندسازی

معاونت فرهنگی بنیاد قلب پارس و بیمارستان کوثر بر این باور است که روابط عمومی قلب تپنده سازمان است و باید فضای ارتباطی با مخاطب را به شیو های مدیریت کند که انتقال محتوا و معنا به درستی انجام شود.

دکتر زهره یوسفی افزود: برند و جایگاه سازمان ماحصل یک عمر تلاش خستگی ناپذیر افراد زیادی است که زمینه اعتلای آن را پدید آورده اند و برای صیانت از این محصول با ارزش باید همه توان خود را به کار گرفت و زمینه ارتقای آن را فراهم کرد.

به گفته این پزشک ادیب، روابط عمومی در همه زمینه ها نیازمند بهره مندی از نظرات فرهنگی، تفکرات اجرایی، ایده های تبلیغاتی و تجارب انسانی است و باید با پرهیز از مونولوگ و تک صدایی، زمینه گفت و گویی هدفمند را پدید آورد. در حقیقت روابط عمومی حافظ منافع سازمان با ایده پردازی های نوآورانه است تا در پرتو آن نقش تسهیلگری در ارتقای توانمندی ها مهیا شود.

وی می افزاید: روابط عمومی برپایه عشق، صداقت، امانتداری و تجربه بنا شده و در دنیا از آن به عنوان هنر هشتم یاد می کنند.

معاون فرهنگی بنیاد قلب پارس و بیمارستان کوثر خاطرنشان می کند: روابط عمومی با بهر همندی از علم، تجربه و تخصص به خلاقیت و ایده پردازی همت می گمارد. در روابط عمومی باید با علم پردازش اطلاعات و کارسنجی آشنا بود و اذهان درگیر مخاطبان را در راستای سالم سازی افکار و ارتقای فرهنگی جامعه پیش برد.

دکتر یوسفی خاطرنشان می کند: در حوزه روابط عمومی باید به مبانی پیشگیری و درمان چالش ها هم توجه کرد و با برنامه ریزی هدفمند گام برداشت. به گفته این پزشک ادیب، تبلیغات سازمانی از جمله وظایف اولیه روابط عمومی هاست؛ اما والاتر از آن ایجاد ارتباط صحیح و انسانی با مخاطبی است که در جست وجوی اعتمادسازی می باشد. در پرتو اعتمادسازی می توان به شکل گیری یک برندینگ سالم با ایجاد دیدگاه مثبت در ذهن مخاطب امید بست.

مدیر روابط عمومی بیمارستان کوثر می افزاید: تبلیغات خامی که فقط متمرکز بر دیده شدن هستند، دارای اثرگذاری مقطعی و کوتاه مدت بوده و در حد یک ادعا باقی می مانند.

دکتر یوسفی در بخش دیگری از سخنانش می افزاید: طی سا لهای اخیر طرح راه اندازی یک کلینیک فعال روابط عمومی در قالب یک نظام منسجم کشوری مطرح شد تا بتواند همانند سایر نظام هایی که به انجام وظیفه مشغول هستند، به خدمت رسانی بپردازد.
در شرایط کنونی مباحث منجسم سازی و هماهنگ سازی روابط عمومی های کل کشور با پشتوانه علمی ضروری به نظر می رسد. با برخورداری از چنین تشکیلاتی می توان در راستای سالم سازی افکار عمومی گام برداشت و محصولات اثربخش تری در حوزه های مدیریتی، فکری، فرهنگی و تبلیغاتی ارائه کرد.

او بهره مندی از نظر اساتید دانشگاهی و اندیشه فرهیختگان را زمینه ساز پیشرفت دانست و بیان داشت: روابط عمومی توانمند از هم اندیشی بزرگان و هم افزایی صاحب نظران بیشترین بهره را می برد. مدیر روابط عمومی بیمارستان کوثر و بنیاد قلب پارس با بیان اینکه در عصر هوش مصنوعی باید از تحولات زمانه بهره مند شویم، اظهار داشت: روابط عمومی ها با تلفیق علم، تجربه، تکنولوژی و فرهنگ می توانند میزان اثربخشی خود را ارتقا بخشند. او در بخش پایانی سخنانش تلا شهای خستگی ناپذیر کارکنان روابط عمومی بیمارستان کوثر و بنیاد قلب پارس را ارج نهاد و از آنها به عنوان  دلسوزترین، فعال ترین و ایده پردازترین ارکان روابط عمومی های سراسر کشور یاد کرد.

دکتر یوسفی هفته ارتباطات را به خانواده بزرگ روابط عمومی ها تبریک گفت و تلاش صادقانه آنها را زمینه ساز پیشرفت سازمان ها دانست.

رای شما به این مطلب چیست؟

+2