درگذشت استاد ارجمند دكتر مهدي پايدار

"مرا در منزلِ جانان چه اَمنِ عیش، چون هر دَم
جَرَس فریاد می‌دارد که بَربندید مَحمِل‌ها"

مثل هميشه بعداز ديداروشنيدن صحبتهاي استاد تابنده مطلع شدم كه اقاي دكتر پايدار بستري هستند و بلافاصله به بخش vipبيمارستان رفتم و در استيشن پرستاري شماره اتاق را پرسيدم
سرپرستاربخش …اتاق…٦٠٥
در زدم و كسب اجازه براي ورود اتاق ،،سلام
به حالت نيمه نشسته پاسخ دادند.سلام دخترم …در كنارتختشان ايستادم وعذرخواهي واحوالپرسي بابت اينكه تازه فهميدم بستري بوده اند استاد با حالتي اميخته با متانت ودلتنگي وغم عجيب فرمودند خيلي خوشحالم كه امديد و چقدر خوب كه اينجا هستم اينجا خيلي خيلي خوب است وبه من رسيدگي زيادي شده دراين بخش واي كاش ميتوانستم محبتتان را جبران كنم دستانشان را كه تاان لحظه براي گرفتن نبضشان در دست داشتم براي تشكر وقدرداني سالهاي بودنشان وبراي اينكه بااين وضعيت بيماري بازهم مراتب قدرداني ازپرسنل پرستاري را ياداور شدند فشردم و به ايشان گفتم هرزمان احساس كرديد مشكلي هست بلافاصله بامن تماس بگيريد من بيمارستانم واشاره كرد دخترم هست واورا به من معرفي كرد غم واندوه عجيبي در چشمانشان بود انگار مثنوي سالهاي عمرش را در همان چند لحظه ميخواست برايم بخواند وحرف بزند شنيدم حرفهاي گفته وناگفته اش را و بااميد ديداربعد اتاقش را ترك كردم وبه سرپرستار بخش مجدد تاكيد كردم واز بخش خارج شدم درميان تمام مشغله ها ودغدغه ها ذهنم را عجيب درگير كرد ه بود حرفهاو كلام شيوايش واندوه فراوانش …..جرس فريادميدارد….
فرداي ان روزجهت ملاقات مجدد ايشان رفتم
بعداز راند صبح دستور ترخيص ايشان را بزشك معالج داده بودند وارد اتاقشان شدم وباز هم همان چهره ارام و…
به ايشان گفتم نگران نباشيد من كارهاي ترخيص را سريعا هماهنگ ميكنم و معطل نخواهيد شد تشكر كردند و انگار بغضي در گلو داشتند كه چشمانشان ان را به من منتقل كرد بلافاصله به ايستگاه پرستاري برگشتم چند احظه اي سكوت …گوشي را برداشتم وبه منشي استاد نماس وترخيص ايشان رااطلاع دادم ….اي كاش ديدارها اين همه خاطره را ثبت نميكردوحالا صبح ساعت چهار ناگهان بر صفحه نظام پزشكي پيام رفتن بيقرارايشان واندوه وتاثرهميشگي ….هيچ نميتوان گفت جز اشك بي امان …..فقط بايد غنيمت شمريم هر لحظه را از اين راه پرهيچ جهان كه تنها او مي ماند وانچه از نيكيها ومهر….يادشان تاابد جاويدان

درگذشت استاد ارجمند دكتر مهدي پايدار را به شما و جامعه پزشكي وخانواده ايشان تسليت ميگويم .

زهره يوسفي /٢٧ارديبهشت ٤٠٣

رای شما به این مطلب چیست؟

+1